Πρόγραμμα συσσιτίου ΛΑΦΛ Νοεμβρίου 2020

Λόγω μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid19, ισχύουν περιορισμοί στις προσφερόμενες, από τη Λέσχη, υπηρεσίες.

Τηλ Λέσχης για παραγγελίες: 2410-993615

 

 

Από το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας