Πρόσκληση στη διαδικτυακή ομιλία του καθηγητή κ. Ιωάννη Μανιάτη για το ΕΛΙΣΜΕ

Θα είναι διαθέσιμοι 3 τρόποι σύνδεσης:

 

1. Σύνδεση μέσω ΖΟΟΜ απευθείας μέσω Join Zoom Meeting:

https://zoom.us/j/2463957163?pwd=SmY2Vk5XblRwSVRuRjZvajI3eHRTQT09

2. Σύνδεση μέσω www.zoom.us και έπειτα με χρήση:
Meeting ID: 246 395 7163  και Passcode: 12345

 

3. Απευθείας σύνδεση μέσω YouTube Live Streaming: https://youtu.be/c_dMoq1o3pI

 

Όσοι παρακολουθήσουν μπορούν να ζητήσουν από τη Γραμματεία ΕΛΙΣΜΕ γραπτή βεβαίωση.

 

Εσωκλείονται οδηγίες σύνδεσης και χρήσης της πλατφόρμας ΖΟΟΜ όπως και το Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Καθηγητή.

 

Αντιστράτηγος ε.α. Δ. Αλεβίζος

Γενικός Γραμματέας

 

Οδηγίες εισόδου και χρήσης του ZOOM

Βιογραφικό Γιάννη Μανιάτη

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος