ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΦΕΒ 2020-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΕΑΑΣ

Σας κοινοποιούμε οδηγίες που αφορούν στη διεξαγωγή των εκλογών της ΕΑΑΣ, την Κυριακή 23 Φεβ 2020,
στα γραφεία του Παραρτήματος Λάρισας, όπως παρακάτω:

ΕΑΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΣ ΤΗΝ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

1. Σας γνωρίζουμε ότι, την Κυριακή, 23 Φεβ 2020, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Μελών του νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ. Χώρος διεξαγωγής τα γραφεία του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Λάρισας επί της οδού Μανδηλαρά 3, 5ος Όροφος.

2. Κατόπιν τούτου σας κοινοποιούμε βασικές οδηγίες που αφορούν στη διεξαγωγή των εκλογών:

α. Τα μέλη της ΕΑΑΣ ψηφίζουν στο Εκλογικό Τμήμα (ΕΤ) του Παραρτήματος που ανήκουν, βάσει εκλογικών καταλόγων. Σε περίπτωση που μερικά μέλη διαμένουν σε νομούς, που δεν υπάρχουν Παραρτήματα ΕΑΑΣ ή την ημέρα της ψηφοφορίας ευρίσκονται μακριά του τόπου διαμονής τους, ψηφίζουν στο πλησιέστερο ΕΤ της επιθυμίας τους, αφού υπογράψουν την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα τους προμηθεύσει η Εφορευτική Επιτροπή.

β. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα Τακτικά και Προαιρετικά μέλη, που έχουν δελτίο ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΣ, είναι εγγεγραμμένα στην Ένωση προ της ημερομηνίας προκηρύξεως των εκλογών και είναι καταχωρημένα στον Γενικό Εκλογικό Κατάλογο.

γ. Η εκλογή διενεργείται δι΄ ενιαίου ψηφοδελτίου στο οποίο αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου και χωριστά τα ονόματα των λοιπών υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Η ψηφοφορία αρχίζει την 09:00 ώρα και λήγει την 19:00 ώρα, δυναμένης να παραταθεί, εφόσον υπάρχουν ακόμα αναμένοντες να ψηφίσουν ψηφοφόροι.

ε. Τα μέλη της Ενώσεως που θα προσέλθουν να ψηφίσουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ της ΕΑΑΣ, αλλιώς ΔΕΝ θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

στ. Η ψηφοφορία είναι μυστική.

ζ. Οι προτιμήσεις των εκλογέων προς τους υποψηφίους εκφράζεται με την τοποθέτηση ενός σταυρού στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων της προτιμήσεώς τους.

η. Οι σταυροί σημειώνονται με ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ή ΜΑΥΡΟΥ χρώματος στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ πλευρά του ψηφοδελτίου και προ του αύξοντος αριθμού του επιθυμητού ονόματος.

θ. Κάθε ψηφοφόρος έχει δυνατότητα να σημειώσει κατ΄ ανώτατο όριο ΕΞΙ (6) ΣΤΑΥΡΟΥΣ και συγκεκριμένα:
(1) Ένα (1) Σταυρό στο τμήμα του ψηφοδελτίου <>.
(2) Ένα (1) Σταυρό στο τμήμα του ψηφοδελτίου <>.
(3) Ένα (1) μέχρι Τέσσερις (4) σταυρούς στο τμήμα <>.

ι. Ενστάσεις, όσον αφορά τη διεξαγωγή, υποβάλλονται εγγράφως στις κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές. Το περιεχόμενο των ενστάσεων εξετάζεται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή η οποία και αποφαίνεται σχετικώς ή την προωθεί στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Καμία ένσταση δεν μπορεί να διακόψει τη διεξαγωγή των εκλογών.

ια. Απαγορεύεται η παραμονή εντός του Εκλογικού Τμήματος τόσο κατά την ψηφοφορία όσο και κατά την καταμέτρηση των σταυρών κάθε ατόμου πλην των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

ιβ. ΑΚΥΡΟ θεωρείται ένα ψηφοδέλτιο :
(1) Αν δεν είναι αυτό που εκδόθηκε από την ΕΑΑΣ.
(2) Αν αντί σταυρούς περιέχει άλλα άσχετα σχήματα.
(3) Αν φέρει περισσότερους από έναν σταυρό στο μέρος <>, περισσότερους από έναν σταυρό στο μέρος <>, περισσότερους από τέσσερις σταυρούς στο μέρος <>.

Εκ της Εφορευτικής Επιτροπής Λάρισας.

[pdf-embedder url=”https://eaaslarisas.grwp-content/uploads/ΕΝΙΑΙΟ-ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.pdf” title=”ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ”]