Πίνακας Μορίων Όσων Αιτήθηκαν Παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κοινοποιείται ο πίνακας με τα μόρια που συγκεντρώνει ο καθένας που υπέβαλε αίτηση παραθερισμού για τα ΚΑΑΥ Πλαταμώνα 2018.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων μπορούν να κατατεθούν στην ΕΑΑΣ εγγράφως, μέχρι την Παρασκευή 4 Μαι 2018. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντηση.

Οι δικαιούμενοι παραθερισμού, καθώς και οι αναπληρωματικοί, θα ανακοινωθούν όταν η 1η Στρατιά μας γνωρίσει τον διατιθέμενο αριθμό διαμερισμάτων σε κάθε παραθεριστική σειρά.

Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν και προαιρετικά μέλη, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα οικήματα και δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη για την υπ’ όψη παραθεριστική σειρά.

Με εκτίμηση
Υπγος ε.α. Γεώργιος Ασμίνης
Μέλος ΤΣ/ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας

ΚΑΑΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΑ ΜΟΡΙΑ_ 2018 04 24